Mít thái cắt miếng kg

19,000₫
 Mít thái cắt miếng kg