Sưa chua dẻo nhiệt đới vị phô mai đường đen

6,000₫
 Sưa chua dẻo nhiệt đới vị phô mai đường đen