Sữa đặc có đường Ông Thọ, hộp (40g),

6,000₫
 Sữa đặc có đường Ông Thọ, hộp (40g),