Yến sào nguyên chất Song Yến 6 lọ x 70ml ( màu đỏ)

297,000₫
 Yến sào nguyên chất Song Yến 6 lọ x 70ml ( màu đỏ)