C2 Trà đen hương đào chai 455ml

12,000₫
 C2 Trà đen hương  đào chai 455ml
 C2 Trà đen hương  đào chai 455ml