Gạo thơm lài túi 1kg

20,000₫
 Gạo thơm lài túi 1kg