Gạo thơm lài túi 2kg

40,000₫
 Gạo thơm lài túi 2kg