Gia vị rắc cơm Rắc Rắc 48g (8g x 6 gói)

36,000₫
 Gia vị rắc cơm Rắc Rắc 48g (8g x 6 gói)