Trà sạch cổ thụ shan tuyết Suối Giàng Yên Bái hộp 44g(22 gói x 2g)

SKU: TRAQUYNGUYEN
72,000₫
 Trà sạch cổ thụ shan tuyết Suối Giàng Yên Bái hộp 44g(22 gói x 2g)